Warunki uczestnictwa w konferencji

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konferencji EKSPLOBALIS 2022 jest:

– wypełnienie i przesłanie Karty zgłoszenia uczestnictwa na adres e-mail: sekretariat@witpis.eu albo fax: 261 811 012 lub wypełnienie formularza on-line
– uregulowanie opłaty konferencyjnej

Opłata konferencyjna

Opłatę konferencyjną należy dokonać na konto:

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
ul. Okuniewska 1, 05-070 Sulejówek

Bank PEKAO SA

Nr konta: 92 1240 2148 1111 0000 3032 1021

NIP: 113-00-03-109

Z adnotacją: „EKSPLOBALIS 2022” – Imię i Nazwisko Uczestnika

Po dokonaniu rejestracji oraz uiszczeniu opłaty konferencyjnej uczestnikom zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT.

Kontakt w sprawie płatności za konferencję: Pion Finansowy: tel. 261 811 138.

Ważne daty:

Termin konferencji: 16-18 maja 2022r.

21 marca 2022r. – termin otwarcia rejestracji uczestników
29 kwiecień 2022r. – termin nadsyłania tematów referatów
29 kwietnia 2022r. – termin zamknięcia rejestracji uczestnictwa w konferencji
29 kwietnia 2022r. – termin nadesłania streszczeń referatów do materiałów konferencyjnych
5 maja 2022r. – termin dokonania opłaty za konferencję
30 czerwca 2022r. – termin nadesłania gotowych referatów do monografii Naukowej

Uwaga:

Ilość miejsc ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia bez
podania przyczyny.

Koszty uczestnictwa:

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi: 1800,- netto

Cena obejmuje:

– udział w konferencji
– zakwaterowanie w pokoju jednoosobowy
– pełne wyżywienie w czasie trwania konferencji
– udział w uroczystej kolacji
– materiały konferencyjne