Wymagania dotyczące opracowania streszczenia referatów do prezentacji w materiałach konferencyjnych EKSPLOBALIS 2022

  1. Pliki tekstowe należy zapisać w programie Microsoft Word z rozszerzeniem dokument programu Word.
  2. Rozmiar A4, orientacja pionowa, marginesy 2,5 cm.
  3. Czcionka Times New Roman, rozmiar 12.
  4. Odstęp przed / po 0 pkt, interlinia 1,5 wiersza.
  5. Streszczenie w języku polskim nie powinno przekraczać połowy strony.
  6. Tytuł referatu w całości dużymi literami, pogrubiony.
  7. Imiona i nazwiska autorów należy zamieścić pod tytułem, pogrubione.
  8. Nazwy i adresy instytucji, które reprezentują autorzy należy zamieścić pod nazwiskami.
  9. Słowa kluczowe należy umieścić pod streszczeniem, pisane kursywą.

Uwaga!

Streszczenia referatów do materiałów konferencyjnych EKSPLOBALIS 2022 należy przesłać do 25 kwietnia 2022r. na adres e-mail: sekretariat@witpis.eu