Podstawowym celem konferencji jest możliwość poznania aktualnego stanu wiedzy naukowców i specjalistów w zakresie eksploatacji i modernizacji pojazdów kołowych i gąsienicowych, ochrony balistycznej sprzętu wojskowego oraz obecnych potrzeb logistycznych w resortach odpowiedzialnych za obronność i bezpieczeństwo.

Podczas konferencji poruszane zostaną tematy w zakresie:

– zastosowania nowych rozwiązań technicznych sprzętu pancernego i samochodowego;
– bezzałogowe platformy lądowe;
– ochrony balistycznej;
– eksploatacji sprzętu wojskowego;
– obecnych potrzeb logistycznych w resorcie obrony narodowej;
– optymalizacji uregulowań prawnych stosowanych przy ocenie zgodności wyrobów.

W trakcie konferencji oprócz wystąpień plenarnych i obrad w sesjach, zaplanowane są warsztaty tematyczne sprzyjające wymianie poglądów w obszarze techniki pancernej i samochodowej oraz panel dyskusyjny z udziałem znamienitych gości, który pozwoli na wymianę doświadczeń w celu znalezienia nowych rozwiązań dla zwiększenia bezpieczeństwa systemu eksploatacji sprzętu wojskowego oraz wpłynie na formowanie wniosków dających postawę do działań mających na celu modernizację sprzętu kołowego i gąsienicowego.

Adresaci:

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za pozyskiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych sprzętu wojskowego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa, pracowników naukowych, badający bezpośrednio sprzęt kołowy      i gąsienicowy, producentów poszukujących możliwości wykorzystania i zastosowania posiadanego potencjału, praktyków na co dzień eksploatujących sprzęt wojskowy oraz przedstawicieli innych instytucji odpowiedzialnych za pozyskiwanie i wrażenie nowych rozwiązań technicznych.