W trakcie konferencji planowany jest panel dyskusyjny pn.”Bezzałogowe platformy lądowe – możliwości praktycznego zastosowania w SZ RP” z udziałem zaproszonych ekspertów, którzy poruszą tematykę::

  • przydatność BPL na polu walki;
  • funkcjonalność BPL przydatnych dla SZ RP;
  • potencjał krajowego przemysłu;
  • ścieżka krytyczna wdrożenia.

Dyskusja w przedmiotowym temacie ma na celu znalezienie nowych rozwiązań dla zwiększenia bezpieczeństwa SZ RP na polu walki oraz pozwoli sformułować wnioski dające praktyczne rozwiązania umożliwiające pozyskiwanie i przetwarzanie danych oraz analizę wszelkich dostępnych informacji, które stanowić będą podstawę rozbudowy bezzałogowych platform lądowych.

Uwaga!

Informujemy, że plamujemy utrwalić przedmiotowe wydarzenie w postaci zdjęć oraz nagrania materiału z najważniejszych częsci konferencji, który po zmontowaniu wideo opublikowany zostanie na stronach WITPiS i EKSPLOBALIS oraz stronach Defence24 , w tym Youtube.