Wymogi dotyczące opracowania artykułów do monografii EKSPLOBALIS 2022

z możliwością wygłoszenia na konferencji EKSPLOBALIS 2022 w dniach  16-18.05.2022 r.

  1. Zakres tematyczny artykułu: „Eksploatacja, logistyka, balistyka sprzętu wojskowego problemy i rozwiązania”.
  2. Objętość opracowania: minimum 12 stron ( plus literatura).
  3. Termin przesłania opracowanych artykułów do 30 czerwca 2022 r.
  4. Opracowany artykuł należy przekazać w wersji wydruku (format A4) i elektronicznej.
  5. Artykuł powinien być napisany w programie Microsoft Word, zgodnie z formatką zamieszczoną w załączniku 1.
  6. Cały artykuł powinien być zapisany w jednym pliku.
  7. Strony artykułu powinny być ponumerowane.
  8. Wzory matematyczne powinny być wykonane w edytorze równań Microsoft Word.
  9. Rysunki powinny być ponumerowane, opisane i z podaniem źródła.
  10. Rysunki, schematy, wykresy powinny być czytelne i w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.

Kontakt w sprawie artykułów do monografii: 261 811 022, kom.: 665 138 600

Uwaga:

Wyróżniające się teksty będą rekomendowane przez Komitet Naukowy do publikacji w czasopiśmie naukowym Journal of KONBIN (40 p). Czasopismo Journal of KONBIN jest indeksowane w ok. 20 międzynarodowych bazach, w tym w bazach SCImago, Google Scholar i BazTech. Czasopismo znajduje się na ICI Journals Master List. Wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2020 = 119.79.