EKSPLOBALIS_2024 – DZIEŃ TRZECI 

Podczas trzeciego dnia konferencji podjęto tematy w zakresie projektowania, konstruowania i opracowywania rozwiązań technologicznych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa, a także omówiono problematykę dotyczącą systemów sterująco-diagnostycznych w eksploatacji techniki wojskowej.

Tego dnia prelegenci Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej: dr inż. Włodzimierz Kupicz, mjr dr inż. Jarosław Kończak, dr inż. Tomasz Pusty, mgr inż. Patryk Płochocki, szczegółowo zaprezentowali rozwiązania innowacyjne w dziedzinie techniki obronnej i logistyki wojskowej, w tym nowe możliwości badawcze w ramach wybudowanego Centrum Badawczo-Testowego Pojazdów WISŁA, a także System Analizy Niezawodności Pojazdów (SANP). W swoich rozważaniach naukowcy WITPiS wskazali, iż nie tylko innowacyjne rozwiązania dla pojazdów bojowych, ale także zaplecze logistyczne i odpowiednio przygotowana infrastruktura do prowadzenia badań i testów pojazdów wdrażanych do Sił Zbrojnych RP są istotne dla podnoszenia skuteczności bojowej polskiej armii. Należy podkreślić, że wskazane i omówione osiągniecia Instytutu ukazują jego zaangażowanie w rozwój technologii zapewniających bezpieczeństwo państwa i efektywność operacji wojskowych.

Ponadto, podczas ostatniej sesji plenarnej tegorocznej edycji EKSPLOBALIS_ swoje rozwiązania przedstawiły firmy: Projekt Plus Sp. z o.o., ARMPOL Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Sp. z o.o., Radiotechnika Marketing Sp. z o.o., i MDP Engineering Sp. z o.o. sp. k.

EKSPLOBALIS_2024 – DZIEŃ DRUGI

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od panelu dyskusyjnego pn.: „Energia w pojazdach wojskowych ‒ źródła, problematyka, przyszłość i innowacje”. Jego moderatorem był dr hab. inż. Lech Starczewski, prof. WITPiS, zaś w dyskusji wzięli udział: Radosław Gutowski, członek zarządu głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, przewodniczący Polskiego Komitetu Elektromobilności i Magazynowania Energii SEP; prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski, zastępca dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego ds. naukowych, dr inż. Stanisław Gawron, dyrektor Centrum Napędów i Maszyn Elektrycznych ‒ Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny oraz dr inż. Marcin Szczepaniak, dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej. W trakcie tego panelu poruszono temat pojazdów wojskowych w aspekcie alternatywnych źródeł energii, takich jak hybrydy, pojazdy elektryczne i wodór, aby zmniejszyć zależność od tradycyjnych paliw oraz wyzwania związane z ich zaopatrzeniem i efektywnością energetyczną. Wskazano, iż przyszłość tej dziedziny wiąże się z innowacjami technologicznymi i integracją nowych systemów zarządzania energią, które mogą zwiększyć operacyjność i bezpieczeństwo wojskowych operacji.

Kolejnym punktem konferencji był pokaz statyczny i dynamiczny sprzętu wojskowego, który poprowadził płk dr hab. inż. Mariusz Wesołowski, prof. WITPiS, zastępca dyrektora Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej. Podczas tego pokazu zaprezentowano innowacyjne rozwiązania technologiczne, które mają zastosowanie w  pojazdach wojskowych oraz nowoczesne technologie bezzałogowych systemów lądowych oraz powietrznych. Firmy „na żywo” prezentowały swoje osiągniecia, tj.: Huta Stalowa Wola S.A. (pojazd opancerzony HERON 6×6), MISTA Sp. z o.o. (transporter opancerzony ONCILLA), Rosomak S.A. (Lekki Pojazd Rozpoznawczy LEGWAN 4×4), MACRO-SYSTEM Sp. z o.o. (systemy bezzałogowe GNOM i UNL), Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej wraz z Auto Podlasie Sp. z o.o. (pojazd załogowo-bezzałogowy TAERO); EWT Automotive Polska Sp. z o.o. (ciągnik siodłowy Mercedes Benz ZETROS 3348 AS 6×6) oraz konsorcjum AMZ-KUTNO S.A., KenBIT Sp. z o.o.,  Akademia Sztuki Wojennej, PELIXAR S.A. i Wojskowy Instytut Medyczny (moduł ewakuacji medycznej MEWA MED).

W sesjach plenarnych zaplanowanych na ten dzień swoje osiągnięcia omówiły firmy: Hyundai Rotem Company, Hanwha Aerospace Europe Sp. z o.o, MACRO-SYSTEM Sp. z o.o., MMC Consulting Sp. z o.o., ARMIT Sp. z o.o., Miilux Poland Sp. z o.o, HOTTINGER, BRÜEL & KJÆR POLAND Sp. z o.o. Ponadto, swoje referaty z zakresu innowacyjnych rozwiązań w obszarze techniki wojskowej wygłosili: dr inż. Stanisław Gawron – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, ppłk dr inż. Robert Sosnowicz – WITPiS oraz dr inż. Marek Nowakowski – WITPiS.

EKSPLOBALIS_2024 – DZIEŃ PIERWSZY

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w dniach 27‒29 maja 2024r. w hotelu Windsor w Jachrance zorganizował XIII. Międzynarodową Konferencję Naukową EKSPLOBALIS_2024 pn.: „TECHNOLOGIE OBRONNE ‒ innowacyjne rozwiązania współczesnego sprzętu wojskowego”.

Tegoroczną Konferencję EKSPLOBALIS_2024 patronatem honorowym objął:

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Pan Jacek SIEWIERA,

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Pan prof. dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI,

Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowy S.A. – Pan Krzysztof TROFINIAK.

Patronatu medialnego udzieliły: Zespół Badań i Analiz Militarnych oraz Defence24.

Myślą przewodnią wydarzenia były TECHNOLOGIE OBRONNE mające zastosowanie w innowacyjnych rozwiązaniach współczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego.  

Konferencję otworzył płk dr inż. Michał Ceremuga, dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS), który przywitał wszystkich zaproszonych gości, partnerów oraz uczestników. W swoim wystąpieniu podkreślił, iż:

tegoroczna konferencja EKSPLOBALIS_2024 będzie doskonałą okazją do podjęcia dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie konstruowania i opracowania nowoczesnego uzbrojenia mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa pola walki, a także stanie się płaszczyzną do omówienia problematyki dotyczącej systemów sterująco-diagnostycznych w eksploatacji techniki wojskowej oraz umożliwi zaproponowanie nowych rozwiązań technologicznych w celu podnoszenia bezpieczeństwa i zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP”.

Następnie, słowo wstępne wygłosił prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który zaznaczył, że udział w projektach badawczo-rozwojowych polskich firm zbrojeniowych jest istotny dla podnoszenia nie tylko jakości uzbrojenia polskiej armii, ale także jej zdolności bojowych na polu walki.

Swoje wystąpienia mieli również przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, tj.: płk Tomasz Zaremba – Naczelnik Wydziału Krajowych Badań Naukowych oraz płk Michał Żołnierowicz – Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej Departamentu Innowacji MON, którzy zaprezentowali kolejno tematy: Działalność Departamentu Innowacji w zakresie  implementacji technologii cywilno-wojskowych do Sił Zbrojnych RP oraz Europejski Fundusz Obronny – EDF Info Day 2024.

Pierwszego dnia konferencji odbył się również panel dyskusyjny pn.: „Nowoczesne technologie w obronności – wyzwania, innowacje, implementacja”, moderowany przez prof. dr. hab. Dariusza Kozerawskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Udział w nim wzięli: dr inż. Marcin Szczepaniak, dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej; dr inż. Włodzimierz Kupicz, szef Pionu Badań WITPiS; dr inż. Mirosław Surowaniec, dyrektor serwisu Huty Stalowa Wola S.A. i Dariusz Fabisiak, prezes zarządu, dyrektor naczelny AMZ-KUTNO S.A. Podczas tego panelu podjęto dyskusję na temat modernizacji Sił Zbrojnych RP i zastosowania innowacyjnych rozwiązań w pojazdach bojowych jakie posiada WP. Rozmawiano o wyzwaniach związanych z integracją zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo i autonomiczne systemy, które mają na celu zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa operacji wojskowych. Wskazano jak ważny jest proces wdrażania i adaptacji innowacjach rozwiązań w kontekście zmieniających się zagrożeń i warunków na współczesnym polu walki.

Po debacie przyszedł czas na prezentacje partnerów: Rosomak S.A., Agregaty PEX-POOL Plus, MISTA Sp. z o.o., KenBIT Sp. z o.o., DEMARKO S.A. i NOVOL Sp. z o.o. W ostatniej sesji plenarnej tego dnia swoje referaty wygłosili przedstawiciele: Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., PAGACZ i SYNOWIE Sp. z o.o., Forcepol Sp. z o.o. i Vital Seating & Systems Ltd.

Komunikat nr 5

Szanowni Państwo,

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

uprzejmie informuje, że wiadomości dotyczące

XI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

EKSPLOBALIS 2022

„Eksploatacja, logistyka, balistyka sprzętu wojskowego problemy i rozwiązania”

znajdują się na stronie internetowej: www.eksplobalis.witpis.eu

Ramowy program konferencji:

16 maja 2022r.
13.00 – 14.00 – rejestracja, zakwaterowanie
14.00 – 15.00 – obiad
15.30 – 16.45 – I SESJA PLENARNA
16.45 – 17.15 – przerwa kawowa
17.15 – 19.00 – II SESJA PLENARNA
20.00 – 00.00 – uroczysta kolacja

17 maja 2022r.

7.00 – 10.00 – śniadanie
10.00 – 14.00 – PROGRAM DODATKOWY
14.00 – 15.00 – obiad
15.00 – 17.00 – III SESJA PLENARNA
17.00 – 17.30 – przerwa kawowa
17.30 – 19.30 – IV SESJA PLENARNA
20.00 – 00.00 kolacja grillowa

18 maja 2022r.

7.00 – 10.00 – śniadanie
10.00 – 11.30 – V SESJA PLENARNA
11.30 –12.00 – podsumowanie konferencji
12.00 – 13.30 – obiad i wykwaterowanie

Uwaga:

 • Wyróżniające się teksty będą rekomendowane przez Komitet Naukowy do publikacji w czasopiśmie naukowym Journal of KONBIN (40 p). Czasopismo Journal of KONBIN jest indeksowane w ok. 20 międzynarodowych bazach, w tym w bazach SCImago, Google Scholar i BazTech. Czasopismo znajduje się na ICI Journals Master List. Wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2020 = 119.79.
 • Po uiszeniu opłaty za pakiet sponsorski należy na adres e-mail: sekretariat@witpis.eu przesłać logotyp oraz krótki opis firmy w celu umieszczenia tych informacji w materiałach konferencyjnych oraz stronie internetowej WITPiS i EKSPLOBALIS.
 • Informujemy, iż planujemy utrwalić przedmiotowe wydarzenie w postaci wykonania zdjęć oraz nagrania materiału z najważniejszych części konferencji, który po zmontowaniu wideo opublikowany zostanie na stronach internetowych Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej:  www.witpis.eu i www.ekslplobalis.witpis.eu oraz stronach internetowych Defence24, w tym Youtube.

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

Komunikat nr 4

Szanowni Państwo,

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ma zaszczyt zaprosić na

XI OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

EKSPLOBALIS 2022

„Eksploatacja, logistyka, balistyka sprzętu wojskowego problemy i rozwiązania”

Pakiet sponsorski konferencji EKSPLOBALIS 2022

Pakiet I – Prezentacja firmy

W ramach pakietu zapewniamy:

– zamieszczenie logo sponsora w materiałach konferencyjnych
– umieszczenie aktywnego logo sponsora z przekierowaniem na jego stronę internetową ze strony konferencji
– możliwość dystrybucji materiałów reklamowych sponsora (ulotek, prospektów) w trakcie wydarzenia
– prezentacja firmy

Cena: 1500 zł/netto

Pakiet II- Ekspozycja firmy

W ramach pakietu zapewniamy:

– zamieszczenie logo sponsora w materiałach konferencyjnych
– umieszczenie aktywnego logo sponsora z przekierowaniem na jego stronę internetową ze strony konferencji
– możliwość dystrybucji materiałów reklamowych sponsora (ulotek, prospektów) w trakcie wydarzenia
– umieszczenie roll-up’a lub banera sponsora podczas konferencji
– prezentacja wyrobu sponsora w budynku w trakcie wydarzenia

Cena: 1700 zł/netto

Pakiet III – Ekspozycja pojazdu/sprzętu

W ramach pakietu zapewniamy:

– zamieszczenie logo sponsora w materiałach konferencyjnych
– umieszczenie aktywnego logo sponsora z przekierowaniem na jego stronę internetową ze strony konferencji
– możliwość dystrybucji materiałów reklamowych sponsora (ulotek, prospektów) w trakcie wydarzenia
– umieszczenie roll-up’a lub banera sponsora podczas konferencji
– ekspozycja pojazdu/sprzętu sponsora na zewnątrz budynku w trakcie wydarzenia

Cena: 2500 zł/netto

Wymogi dotyczące opracowania artykułu do monografii EKSPLOBALIS 2022 z możliwością wygłoszenia na konferencji EKSPLOBALIS 2022 w dniach 16-18.05.2022 r.

 1. Zakres tematyczny artykułu: „Eksploatacja, logistyka, balistyka sprzętu wojskowego problemy i rozwiązania”.
 2. Objętość opracowania: minimum 12 stron ( plus literatura).
 3. Termin przesłania opracowanych artykułów do 30 czerwca 2022 r.
 4. Opracowany artykuł należy przekazać w wersji wydruku (format A4) i elektronicznej.
 5. Artykuł powinien być napisany w programie Microsoft Word, zgodnie z formatką zamieszczoną w załączniku 1.
 6. Cały artykuł powinien być zapisany w jednym pliku.
 7. Strony artykułu powinny być ponumerowane.
 8. Wzory matematyczne powinny być wykonane w edytorze równań Microsoft Word.
 9. Rysunki powinny być ponumerowane, opisane i z podaniem źródła.
 10. Rysunki, schematy, wykresy powinny być czytelne i w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.

Kontakt w sprawie artykułu do monografii:  

ppłk Robert Sosnowicz: tel.: 261 811 022, kom.: 665 138 600

Komunikat nr 3

Szanowni Państwo,

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ma zaszczyt zaprosić na

XI OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

EKSPLOBALIS 2022

„Eksploatacja, logistyka, balistyka sprzętu wojskowego problemy i rozwiązania”

1. Powołany został Komitet Naukowy EKSPLOBALIS 2022 w składzie:

płk dr inż. Paweł Sweklej – WITPiS – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna – PW
płk prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec – ASzWoj
prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk – ITWL
prof. dr hab. inż. Józef Żurek – ITWL
prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski – WITPiS
prof. dr hab. inż. Marek Kułażyński – PWroc.
prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski – ITS
gen. broni Sławomir Wojciechowski – SG WP
gen. dyw. Dariusz Łukowski – BBN
płk dr hab. inż. Mariusz Zieja, prof. ITWL
dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT
dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. nadzw. UTH Rad.
dr hab. inż. Przemysław Simiński, prof. WITPiS
dr hab. inż. Lech Starczewski, prof. WITPiS
dr hab. inż. Jarosław Marcisz, prof. IMŻ Sieć Łukasiewicz
płk dr inż. Michał Marciniak – AU
dr inż. Joanna Jasińska – CCJ WAT
dr inż. Dariusz Ćwik – WAT
dr inż. Mirosław Surowaniec – HSW
dr inż. Włodzimierz Kupicz – WITPiS
dr inż. Marek Nowakowski – WITPiS
dr inż. Zbigniew Ciekot – WITPiS
ppłk dr inż. Robert Sosnowicz – WITPiS
dr inż. Jarosław Kończak – WITPiS

2. Streszczenie referatów do prezentacji w materiałach konferencyjnych EKSPLOBALIS 2022 prosimy przesłać na adres e-mail: sekretariat@witpis.eu do 29 kwietnia 2022 r. zgodnie ze wskazówkami:

 • Pliki tekstowe należy zapisać w programie Microsoft Word z rozszerzeniem dokument programu Word.
 • Rozmiar A4, orientacja pionowa, marginesy 2,5 cm.
 • Czcionka Times New Roman, rozmiar 12.
 • Odstęp przed / po 0 pkt, interlinia 1,5 wiersza.
 • Streszczenie w języku polskim nie powinno przekraczać połowy strony.
 • Tytuł referatu w całości dużymi literami, pogrubiony.
 • Imiona i nazwiska autorów należy zamieścić pod tytułem, pogrubione.
 • Nazwy i adresy instytucji, które reprezentują autorzy należy zamieścić pod nazwiskami.
 • Słowa kluczowe należy umieścić pod streszczeniem, pisane kursywą.

Opłatę konferencyjną należy dokonać najpóźniej do 5 maja 2022 r. na konto:

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1, 05-070 Sulejówek

Bank PEKAO SA
Nr konta: 92 1240 2148 1111 0000 3032 1021

NIP: 113-00-03-109

Z adnotacją: „EKSPLOBALIS 2022” – Imię i Nazwisko Uczestnika

Po dokonaniu rejestracji oraz uiszczeniu opłaty konferencyjnej uczestnikom zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT.

Kontakt w sprawie płatności za konferencję: Pion Finansowy: tel. 261 811 138.

Komunikat nr 2

Szanowni Państwo,

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ma zaszczyt zaprosić na

XI OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

EKSPLOBALIS 2022

„Eksploatacja, logistyka, balistyka sprzętu wojskowego problemy i rozwiązania”
Konferencja odbędzie się trybie stacjonarnym w dniach
16-18 maja 2022 r. w malowniczo położonym Pałacu Żelechów Spa&Wellness pod Warszawą
adres: ul. Marszałka J. Piłsudskiego 36, 08-430 Żelechów

Pałac Żelechów SPA & Wellness, położony jest niedaleko Warszawy. Unikatowy i ujmujący klimat tego miejsca, sprawia, że można odbyć prawdziwą podróż w czasie. Pałac Żelechów zawdzięcza swoją wyjątkowość połączeniu XVIII-wiecznej architektury i zabytkowego klimatu z perfekcyjnym i nowoczesnym wyposażeniem. Luksusowo zaaranżowane pokoje i apartamenty zachwycają stylem, elegancją, jak też funkcjonalnością i wygodą. W tym kameralnym otoczeniu odbędzie się XI edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej EKSPLOBALIS 2022 „Eksploatacja, logistyka, balistyka sprzętu wojskowego – problemy i rozwiązania”, którą organizuje nasz Instytut.

 1. W trakcie konferencji planowany jest panel dyskusyjny pn.”Bezzałogowe platformy lądowe – możliwości praktycznego zastosowania w SZ RP” z udziałem zaproszonych ekspertów, którzy poruszą tematykę:
 2. przydatność BPL na polu walki;
 3. funkcjonalność BPL przydatnych dla SZ RP;
 4. potencjał krajowego przemysłu;
 5. ścieżka krytyczna wdrożenia.

Dyskusja w przedmiotowym temacie ma na celu znalezienie nowych rozwiązań dla zwiększenia bezpieczeństwa SZ RP na polu walki oraz pozwoli sformułować wnioski dające praktyczne rozwiązania umożliwiające pozyskiwanie i przetwarzanie danych oraz analizę wszelkich dostępnych informacji, które stanowić będą podstawę rozbudowy bezzałogowych platform lądowych.

 • Karta zgłoszenia uczestnictwa w przedmiotowej konferencji znajduje się w linku pod Komunikatem
  Nr 2 Przesłanie karty zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do pokrycia kosztów uczestnictwa w konferencji oraz zgodę na wystawienie faktury VAT.

Rezygnacja z udziału w konferencji po 29 kwietnia 2022 r. obliguje do pokrycia wszystkich kosztów związanych z uczestnictwem.

Udział w konferencji należy zgłosić do dnia 29 kwietnia 2022 roku  na adres e-mail: sekretariat@witpis.eu lub fax.: 261 811 073.

Jednocześnie informujemy, iż warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konferencji jest uregulowanie w terminie do 5.05.2022r. opłaty konferencyjnej.

Kontakt w sprawie konferencji;

Edyta Sochoń – tel. 261 811 012, kom.: 665 138 750

Uwaga:

Informujemy, że konferencja odbędzie się z zachowaniem zasad epidemiologicznych zawartych w zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego.

Komunikat nr 1

Szanowni Państwo,

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ma zaszczyt zaprosić na

XI OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

EKSPLOBALIS 2022

„Eksploatacja, logistyka, balistyka sprzętu wojskowego problemy i rozwiązania”
Konferencja odbędzie się trybie stacjonarnym w dniach
16-18 maja 2022 r.

Działania w zakresie eksploatacji, zabezpieczenia logistycznego oraz balistycznego pojazdów to szczególnie ważne czynniki, determinujące bezpieczeństwo załóg. Aktualnie pojawiają się nowe zagrożenia i wyzwania w środowisku bezpieczeństwa, a w szczególności w obszarze autonomizacji
środków walki. Zwiększa się przy tym stopień skomplikowania zjawisk i zależności między nimi. Dlatego tak ważne jest stałe zwiększanie potencjału intelektualnego w zakresie eksploatacji, zabezpieczenia logistycznego oraz balistycznego. Podstawowym celem konferencji jest możliwość poznania aktualnego stanu wiedzy naukowców i specjalistów w zakresie eksploatacji i modernizacji pojazdów kołowych i gąsienicowych, ochrony balistycznej sprzętu wojskowego oraz obecnych potrzeb logistycznych w resortach odpowiedzialnych za obronność i bezpieczeństwo. Podczas konferencji oprócz wystąpień plenarnych i obrad w sesjach, zaplanowane są warsztaty tematyczne sprzyjające wymianie poglądów w obszarze techniki pancernej i samochodowej oraz panel dyskusyjny z udziałem znamienitych gości, który pozwoli na wymianę doświadczeń w celu znalezienia nowych rozwiązań dla zwiększenia bezpieczeństwa systemu eksploatacji sprzętu wojskowego oraz wpłynie na formowanie wniosków dających postawę do działań mających na celu
modernizację sprzętu kołowego i gąsienicowego.


W trakcie konferencji poruszane zostaną tematy w zakresie:


– zastosowania nowych rozwiązań technicznych sprzętu pancernego i samochodowego;
– ochrony balistycznej;
– eksploatacji sprzętu wojskowego;
– obecnych potrzeb logistycznych w resorcie obrony narodowej;
– optymalizacji uregulowań prawnych stosowanych przy ocenie zgodności wyrobów.

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za pozyskiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych sprzętu wojskowego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa, pracowników naukowych, badający bezpośrednio sprzęt kołowy i gąsienicowy, producentów poszukujących możliwości wykorzystania i zastosowania posiadanego potencjału, praktyków na co dzień eksploatujących sprzęt wojskowy oraz przedstawicieli innych instytucji odpowiedzialnych za pozyskiwanie i wrażenie nowych rozwiązań technicznych.


Dodatkowe informacje dotyczące konferencji zostaną opublikowane w Komunikacie Nr 2 w dniu 21 marca 2022r.