EKSPLOBALIS_2024 – DZIEŃ TRZECI 

Podczas trzeciego dnia konferencji podjęto tematy w zakresie projektowania, konstruowania i opracowywania rozwiązań technologicznych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa, a także omówiono problematykę dotyczącą systemów sterująco-diagnostycznych w eksploatacji techniki wojskowej.

Tego dnia prelegenci Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej: dr inż. Włodzimierz Kupicz, mjr dr inż. Jarosław Kończak, dr inż. Tomasz Pusty, mgr inż. Patryk Płochocki, szczegółowo zaprezentowali rozwiązania innowacyjne w dziedzinie techniki obronnej i logistyki wojskowej, w tym nowe możliwości badawcze w ramach wybudowanego Centrum Badawczo-Testowego Pojazdów WISŁA, a także System Analizy Niezawodności Pojazdów (SANP). W swoich rozważaniach naukowcy WITPiS wskazali, iż nie tylko innowacyjne rozwiązania dla pojazdów bojowych, ale także zaplecze logistyczne i odpowiednio przygotowana infrastruktura do prowadzenia badań i testów pojazdów wdrażanych do Sił Zbrojnych RP są istotne dla podnoszenia skuteczności bojowej polskiej armii. Należy podkreślić, że wskazane i omówione osiągniecia Instytutu ukazują jego zaangażowanie w rozwój technologii zapewniających bezpieczeństwo państwa i efektywność operacji wojskowych.

Ponadto, podczas ostatniej sesji plenarnej tegorocznej edycji EKSPLOBALIS_ swoje rozwiązania przedstawiły firmy: Projekt Plus Sp. z o.o., ARMPOL Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Sp. z o.o., Radiotechnika Marketing Sp. z o.o., i MDP Engineering Sp. z o.o. sp. k.

EKSPLOBALIS_2024 – DZIEŃ DRUGI

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od panelu dyskusyjnego pn.: „Energia w pojazdach wojskowych ‒ źródła, problematyka, przyszłość i innowacje”. Jego moderatorem był dr hab. inż. Lech Starczewski, prof. WITPiS, zaś w dyskusji wzięli udział: Radosław Gutowski, członek zarządu głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, przewodniczący Polskiego Komitetu Elektromobilności i Magazynowania Energii SEP; prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski, zastępca dyrektora Instytutu Transportu Samochodowego ds. naukowych, dr inż. Stanisław Gawron, dyrektor Centrum Napędów i Maszyn Elektrycznych ‒ Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny oraz dr inż. Marcin Szczepaniak, dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej. W trakcie tego panelu poruszono temat pojazdów wojskowych w aspekcie alternatywnych źródeł energii, takich jak hybrydy, pojazdy elektryczne i wodór, aby zmniejszyć zależność od tradycyjnych paliw oraz wyzwania związane z ich zaopatrzeniem i efektywnością energetyczną. Wskazano, iż przyszłość tej dziedziny wiąże się z innowacjami technologicznymi i integracją nowych systemów zarządzania energią, które mogą zwiększyć operacyjność i bezpieczeństwo wojskowych operacji.

Kolejnym punktem konferencji był pokaz statyczny i dynamiczny sprzętu wojskowego, który poprowadził płk dr hab. inż. Mariusz Wesołowski, prof. WITPiS, zastępca dyrektora Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej. Podczas tego pokazu zaprezentowano innowacyjne rozwiązania technologiczne, które mają zastosowanie w  pojazdach wojskowych oraz nowoczesne technologie bezzałogowych systemów lądowych oraz powietrznych. Firmy „na żywo” prezentowały swoje osiągniecia, tj.: Huta Stalowa Wola S.A. (pojazd opancerzony HERON 6×6), MISTA Sp. z o.o. (transporter opancerzony ONCILLA), Rosomak S.A. (Lekki Pojazd Rozpoznawczy LEGWAN 4×4), MACRO-SYSTEM Sp. z o.o. (systemy bezzałogowe GNOM i UNL), Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej wraz z Auto Podlasie Sp. z o.o. (pojazd załogowo-bezzałogowy TAERO); EWT Automotive Polska Sp. z o.o. (ciągnik siodłowy Mercedes Benz ZETROS 3348 AS 6×6) oraz konsorcjum AMZ-KUTNO S.A., KenBIT Sp. z o.o.,  Akademia Sztuki Wojennej, PELIXAR S.A. i Wojskowy Instytut Medyczny (moduł ewakuacji medycznej MEWA MED).

W sesjach plenarnych zaplanowanych na ten dzień swoje osiągnięcia omówiły firmy: Hyundai Rotem Company, Hanwha Aerospace Europe Sp. z o.o, MACRO-SYSTEM Sp. z o.o., MMC Consulting Sp. z o.o., ARMIT Sp. z o.o., Miilux Poland Sp. z o.o, HOTTINGER, BRÜEL & KJÆR POLAND Sp. z o.o. Ponadto, swoje referaty z zakresu innowacyjnych rozwiązań w obszarze techniki wojskowej wygłosili: dr inż. Stanisław Gawron – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, ppłk dr inż. Robert Sosnowicz – WITPiS oraz dr inż. Marek Nowakowski – WITPiS.

EKSPLOBALIS_2024 – DZIEŃ PIERWSZY

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w dniach 27‒29 maja 2024r. w hotelu Windsor w Jachrance zorganizował XIII. Międzynarodową Konferencję Naukową EKSPLOBALIS_2024 pn.: „TECHNOLOGIE OBRONNE ‒ innowacyjne rozwiązania współczesnego sprzętu wojskowego”.

Tegoroczną Konferencję EKSPLOBALIS_2024 patronatem honorowym objął:

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego – Pan Jacek SIEWIERA,

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Pan prof. dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI,

Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowy S.A. – Pan Krzysztof TROFINIAK.

Patronatu medialnego udzieliły: Zespół Badań i Analiz Militarnych oraz Defence24.

Myślą przewodnią wydarzenia były TECHNOLOGIE OBRONNE mające zastosowanie w innowacyjnych rozwiązaniach współczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego.  

Konferencję otworzył płk dr inż. Michał Ceremuga, dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej (WITPiS), który przywitał wszystkich zaproszonych gości, partnerów oraz uczestników. W swoim wystąpieniu podkreślił, iż:

tegoroczna konferencja EKSPLOBALIS_2024 będzie doskonałą okazją do podjęcia dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie konstruowania i opracowania nowoczesnego uzbrojenia mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa pola walki, a także stanie się płaszczyzną do omówienia problematyki dotyczącej systemów sterująco-diagnostycznych w eksploatacji techniki wojskowej oraz umożliwi zaproponowanie nowych rozwiązań technologicznych w celu podnoszenia bezpieczeństwa i zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP”.

Następnie, słowo wstępne wygłosił prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który zaznaczył, że udział w projektach badawczo-rozwojowych polskich firm zbrojeniowych jest istotny dla podnoszenia nie tylko jakości uzbrojenia polskiej armii, ale także jej zdolności bojowych na polu walki.

Swoje wystąpienia mieli również przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, tj.: płk Tomasz Zaremba – Naczelnik Wydziału Krajowych Badań Naukowych oraz płk Michał Żołnierowicz – Naczelnik Wydziału Współpracy Międzynarodowej Departamentu Innowacji MON, którzy zaprezentowali kolejno tematy: Działalność Departamentu Innowacji w zakresie  implementacji technologii cywilno-wojskowych do Sił Zbrojnych RP oraz Europejski Fundusz Obronny – EDF Info Day 2024.

Pierwszego dnia konferencji odbył się również panel dyskusyjny pn.: „Nowoczesne technologie w obronności – wyzwania, innowacje, implementacja”, moderowany przez prof. dr. hab. Dariusza Kozerawskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Udział w nim wzięli: dr inż. Marcin Szczepaniak, dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej; dr inż. Włodzimierz Kupicz, szef Pionu Badań WITPiS; dr inż. Mirosław Surowaniec, dyrektor serwisu Huty Stalowa Wola S.A. i Dariusz Fabisiak, prezes zarządu, dyrektor naczelny AMZ-KUTNO S.A. Podczas tego panelu podjęto dyskusję na temat modernizacji Sił Zbrojnych RP i zastosowania innowacyjnych rozwiązań w pojazdach bojowych jakie posiada WP. Rozmawiano o wyzwaniach związanych z integracją zaawansowanych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo i autonomiczne systemy, które mają na celu zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa operacji wojskowych. Wskazano jak ważny jest proces wdrażania i adaptacji innowacjach rozwiązań w kontekście zmieniających się zagrożeń i warunków na współczesnym polu walki.

Po debacie przyszedł czas na prezentacje partnerów: Rosomak S.A., Agregaty PEX-POOL Plus, MISTA Sp. z o.o., KenBIT Sp. z o.o., DEMARKO S.A. i NOVOL Sp. z o.o. W ostatniej sesji plenarnej tego dnia swoje referaty wygłosili przedstawiciele: Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., PAGACZ i SYNOWIE Sp. z o.o., Forcepol Sp. z o.o. i Vital Seating & Systems Ltd.

Komunikat nr 5

Szanowni Państwo,

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

uprzejmie informuje, że wiadomości dotyczące

XI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

EKSPLOBALIS 2022

„Eksploatacja, logistyka, balistyka sprzętu wojskowego problemy i rozwiązania”

znajdują się na stronie internetowej: www.eksplobalis.witpis.eu

Ramowy program konferencji:

16 maja 2022r.
13.00 – 14.00 – rejestracja, zakwaterowanie
14.00 – 15.00 – obiad
15.30 – 16.45 – I SESJA PLENARNA
16.45 – 17.15 – przerwa kawowa
17.15 – 19.00 – II SESJA PLENARNA
20.00 – 00.00 – uroczysta kolacja

17 maja 2022r.

7.00 – 10.00 – śniadanie
10.00 – 14.00 – PROGRAM DODATKOWY
14.00 – 15.00 – obiad
15.00 – 17.00 – III SESJA PLENARNA
17.00 – 17.30 – przerwa kawowa
17.30 – 19.30 – IV SESJA PLENARNA
20.00 – 00.00 kolacja grillowa

18 maja 2022r.

7.00 – 10.00 – śniadanie
10.00 – 11.30 – V SESJA PLENARNA
11.30 –12.00 – podsumowanie konferencji
12.00 – 13.30 – obiad i wykwaterowanie

Uwaga:

 • Wyróżniające się teksty będą rekomendowane przez Komitet Naukowy do publikacji w czasopiśmie naukowym Journal of KONBIN (40 p). Czasopismo Journal of KONBIN jest indeksowane w ok. 20 międzynarodowych bazach, w tym w bazach SCImago, Google Scholar i BazTech. Czasopismo znajduje się na ICI Journals Master List. Wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2020 = 119.79.
 • Po uiszeniu opłaty za pakiet sponsorski należy na adres e-mail: sekretariat@witpis.eu przesłać logotyp oraz krótki opis firmy w celu umieszczenia tych informacji w materiałach konferencyjnych oraz stronie internetowej WITPiS i EKSPLOBALIS.
 • Informujemy, iż planujemy utrwalić przedmiotowe wydarzenie w postaci wykonania zdjęć oraz nagrania materiału z najważniejszych części konferencji, który po zmontowaniu wideo opublikowany zostanie na stronach internetowych Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej:  www.witpis.eu i www.ekslplobalis.witpis.eu oraz stronach internetowych Defence24, w tym Youtube.

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

Komunikat nr 4

Szanowni Państwo,

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ma zaszczyt zaprosić na

XI OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

EKSPLOBALIS 2022

„Eksploatacja, logistyka, balistyka sprzętu wojskowego problemy i rozwiązania”

Pakiet sponsorski konferencji EKSPLOBALIS 2022

Pakiet I – Prezentacja firmy

W ramach pakietu zapewniamy:

– zamieszczenie logo sponsora w materiałach konferencyjnych
– umieszczenie aktywnego logo sponsora z przekierowaniem na jego stronę internetową ze strony konferencji
– możliwość dystrybucji materiałów reklamowych sponsora (ulotek, prospektów) w trakcie wydarzenia
– prezentacja firmy

Cena: 1500 zł/netto

Pakiet II- Ekspozycja firmy

W ramach pakietu zapewniamy:

– zamieszczenie logo sponsora w materiałach konferencyjnych
– umieszczenie aktywnego logo sponsora z przekierowaniem na jego stronę internetową ze strony konferencji
– możliwość dystrybucji materiałów reklamowych sponsora (ulotek, prospektów) w trakcie wydarzenia
– umieszczenie roll-up’a lub banera sponsora podczas konferencji
– prezentacja wyrobu sponsora w budynku w trakcie wydarzenia

Cena: 1700 zł/netto

Pakiet III – Ekspozycja pojazdu/sprzętu

W ramach pakietu zapewniamy:

– zamieszczenie logo sponsora w materiałach konferencyjnych
– umieszczenie aktywnego logo sponsora z przekierowaniem na jego stronę internetową ze strony konferencji
– możliwość dystrybucji materiałów reklamowych sponsora (ulotek, prospektów) w trakcie wydarzenia
– umieszczenie roll-up’a lub banera sponsora podczas konferencji
– ekspozycja pojazdu/sprzętu sponsora na zewnątrz budynku w trakcie wydarzenia

Cena: 2500 zł/netto

Wymogi dotyczące opracowania artykułu do monografii EKSPLOBALIS 2022 z możliwością wygłoszenia na konferencji EKSPLOBALIS 2022 w dniach 16-18.05.2022 r.

 1. Zakres tematyczny artykułu: „Eksploatacja, logistyka, balistyka sprzętu wojskowego problemy i rozwiązania”.
 2. Objętość opracowania: minimum 12 stron ( plus literatura).
 3. Termin przesłania opracowanych artykułów do 30 czerwca 2022 r.
 4. Opracowany artykuł należy przekazać w wersji wydruku (format A4) i elektronicznej.
 5. Artykuł powinien być napisany w programie Microsoft Word, zgodnie z formatką zamieszczoną w załączniku 1.
 6. Cały artykuł powinien być zapisany w jednym pliku.
 7. Strony artykułu powinny być ponumerowane.
 8. Wzory matematyczne powinny być wykonane w edytorze równań Microsoft Word.
 9. Rysunki powinny być ponumerowane, opisane i z podaniem źródła.
 10. Rysunki, schematy, wykresy powinny być czytelne i w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.

Kontakt w sprawie artykułu do monografii:  

ppłk Robert Sosnowicz: tel.: 261 811 022, kom.: 665 138 600