Komunikat nr 3

Szanowni Państwo,

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ma zaszczyt zaprosić na

XI OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

EKSPLOBALIS 2022

„Eksploatacja, logistyka, balistyka sprzętu wojskowego problemy i rozwiązania”

1. Powołany został Komitet Naukowy EKSPLOBALIS 2022 w składzie:

płk dr inż. Paweł Sweklej – WITPiS – przewodniczący
prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna – PW
płk prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec – ASzWoj
prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk – ITWL
prof. dr hab. inż. Józef Żurek – ITWL
prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski – WITPiS
prof. dr hab. inż. Marek Kułażyński – PWroc.
prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski – ITS
gen. broni Sławomir Wojciechowski – SG WP
gen. dyw. Dariusz Łukowski – BBN
płk dr hab. inż. Mariusz Zieja, prof. ITWL
dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT
dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. nadzw. UTH Rad.
dr hab. inż. Przemysław Simiński, prof. WITPiS
dr hab. inż. Lech Starczewski, prof. WITPiS
dr hab. inż. Jarosław Marcisz, prof. IMŻ Sieć Łukasiewicz
płk dr inż. Michał Marciniak – AU
dr inż. Joanna Jasińska – CCJ WAT
dr inż. Dariusz Ćwik – WAT
dr inż. Mirosław Surowaniec – HSW
dr inż. Włodzimierz Kupicz – WITPiS
dr inż. Marek Nowakowski – WITPiS
dr inż. Zbigniew Ciekot – WITPiS
ppłk dr inż. Robert Sosnowicz – WITPiS
dr inż. Jarosław Kończak – WITPiS

2. Streszczenie referatów do prezentacji w materiałach konferencyjnych EKSPLOBALIS 2022 prosimy przesłać na adres e-mail: sekretariat@witpis.eu do 29 kwietnia 2022 r. zgodnie ze wskazówkami:

 • Pliki tekstowe należy zapisać w programie Microsoft Word z rozszerzeniem dokument programu Word.
 • Rozmiar A4, orientacja pionowa, marginesy 2,5 cm.
 • Czcionka Times New Roman, rozmiar 12.
 • Odstęp przed / po 0 pkt, interlinia 1,5 wiersza.
 • Streszczenie w języku polskim nie powinno przekraczać połowy strony.
 • Tytuł referatu w całości dużymi literami, pogrubiony.
 • Imiona i nazwiska autorów należy zamieścić pod tytułem, pogrubione.
 • Nazwy i adresy instytucji, które reprezentują autorzy należy zamieścić pod nazwiskami.
 • Słowa kluczowe należy umieścić pod streszczeniem, pisane kursywą.

Opłatę konferencyjną należy dokonać najpóźniej do 5 maja 2022 r. na konto:

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ul. Okuniewska 1, 05-070 Sulejówek

Bank PEKAO SA
Nr konta: 92 1240 2148 1111 0000 3032 1021

NIP: 113-00-03-109

Z adnotacją: „EKSPLOBALIS 2022” – Imię i Nazwisko Uczestnika

Po dokonaniu rejestracji oraz uiszczeniu opłaty konferencyjnej uczestnikom zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT.

Kontakt w sprawie płatności za konferencję: Pion Finansowy: tel. 261 811 138.

Komunikat nr 2

Szanowni Państwo,

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ma zaszczyt zaprosić na

XI OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

EKSPLOBALIS 2022

„Eksploatacja, logistyka, balistyka sprzętu wojskowego problemy i rozwiązania”
Konferencja odbędzie się trybie stacjonarnym w dniach
16-18 maja 2022 r. w malowniczo położonym Pałacu Żelechów Spa&Wellness pod Warszawą
adres: ul. Marszałka J. Piłsudskiego 36, 08-430 Żelechów

Pałac Żelechów SPA & Wellness, położony jest niedaleko Warszawy. Unikatowy i ujmujący klimat tego miejsca, sprawia, że można odbyć prawdziwą podróż w czasie. Pałac Żelechów zawdzięcza swoją wyjątkowość połączeniu XVIII-wiecznej architektury i zabytkowego klimatu z perfekcyjnym i nowoczesnym wyposażeniem. Luksusowo zaaranżowane pokoje i apartamenty zachwycają stylem, elegancją, jak też funkcjonalnością i wygodą. W tym kameralnym otoczeniu odbędzie się XI edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej EKSPLOBALIS 2022 „Eksploatacja, logistyka, balistyka sprzętu wojskowego – problemy i rozwiązania”, którą organizuje nasz Instytut.

 1. W trakcie konferencji planowany jest panel dyskusyjny pn.”Bezzałogowe platformy lądowe – możliwości praktycznego zastosowania w SZ RP” z udziałem zaproszonych ekspertów, którzy poruszą tematykę:
 2. przydatność BPL na polu walki;
 3. funkcjonalność BPL przydatnych dla SZ RP;
 4. potencjał krajowego przemysłu;
 5. ścieżka krytyczna wdrożenia.

Dyskusja w przedmiotowym temacie ma na celu znalezienie nowych rozwiązań dla zwiększenia bezpieczeństwa SZ RP na polu walki oraz pozwoli sformułować wnioski dające praktyczne rozwiązania umożliwiające pozyskiwanie i przetwarzanie danych oraz analizę wszelkich dostępnych informacji, które stanowić będą podstawę rozbudowy bezzałogowych platform lądowych.

 • Karta zgłoszenia uczestnictwa w przedmiotowej konferencji znajduje się w linku pod Komunikatem
  Nr 2 Przesłanie karty zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do pokrycia kosztów uczestnictwa w konferencji oraz zgodę na wystawienie faktury VAT.

Rezygnacja z udziału w konferencji po 29 kwietnia 2022 r. obliguje do pokrycia wszystkich kosztów związanych z uczestnictwem.

Udział w konferencji należy zgłosić do dnia 29 kwietnia 2022 roku  na adres e-mail: sekretariat@witpis.eu lub fax.: 261 811 073.

Jednocześnie informujemy, iż warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konferencji jest uregulowanie w terminie do 5.05.2022r. opłaty konferencyjnej.

Kontakt w sprawie konferencji;

Edyta Sochoń – tel. 261 811 012, kom.: 665 138 750

Uwaga:

Informujemy, że konferencja odbędzie się z zachowaniem zasad epidemiologicznych zawartych w zaleceniach Głównego Inspektora Sanitarnego.

Komunikat nr 1

Szanowni Państwo,

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ma zaszczyt zaprosić na

XI OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

EKSPLOBALIS 2022

„Eksploatacja, logistyka, balistyka sprzętu wojskowego problemy i rozwiązania”
Konferencja odbędzie się trybie stacjonarnym w dniach
16-18 maja 2022 r.

Działania w zakresie eksploatacji, zabezpieczenia logistycznego oraz balistycznego pojazdów to szczególnie ważne czynniki, determinujące bezpieczeństwo załóg. Aktualnie pojawiają się nowe zagrożenia i wyzwania w środowisku bezpieczeństwa, a w szczególności w obszarze autonomizacji
środków walki. Zwiększa się przy tym stopień skomplikowania zjawisk i zależności między nimi. Dlatego tak ważne jest stałe zwiększanie potencjału intelektualnego w zakresie eksploatacji, zabezpieczenia logistycznego oraz balistycznego. Podstawowym celem konferencji jest możliwość poznania aktualnego stanu wiedzy naukowców i specjalistów w zakresie eksploatacji i modernizacji pojazdów kołowych i gąsienicowych, ochrony balistycznej sprzętu wojskowego oraz obecnych potrzeb logistycznych w resortach odpowiedzialnych za obronność i bezpieczeństwo. Podczas konferencji oprócz wystąpień plenarnych i obrad w sesjach, zaplanowane są warsztaty tematyczne sprzyjające wymianie poglądów w obszarze techniki pancernej i samochodowej oraz panel dyskusyjny z udziałem znamienitych gości, który pozwoli na wymianę doświadczeń w celu znalezienia nowych rozwiązań dla zwiększenia bezpieczeństwa systemu eksploatacji sprzętu wojskowego oraz wpłynie na formowanie wniosków dających postawę do działań mających na celu
modernizację sprzętu kołowego i gąsienicowego.


W trakcie konferencji poruszane zostaną tematy w zakresie:


– zastosowania nowych rozwiązań technicznych sprzętu pancernego i samochodowego;
– ochrony balistycznej;
– eksploatacji sprzętu wojskowego;
– obecnych potrzeb logistycznych w resorcie obrony narodowej;
– optymalizacji uregulowań prawnych stosowanych przy ocenie zgodności wyrobów.

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za pozyskiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych sprzętu wojskowego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa, pracowników naukowych, badający bezpośrednio sprzęt kołowy i gąsienicowy, producentów poszukujących możliwości wykorzystania i zastosowania posiadanego potencjału, praktyków na co dzień eksploatujących sprzęt wojskowy oraz przedstawicieli innych instytucji odpowiedzialnych za pozyskiwanie i wrażenie nowych rozwiązań technicznych.


Dodatkowe informacje dotyczące konferencji zostaną opublikowane w Komunikacie Nr 2 w dniu 21 marca 2022r.