Komitet Naukowy XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej EKSPLOBSLIS_2024 pn.:
„TECHNOLOGIE OBRONNE –  innowacyjne rozwiązania współczesnego sprzętu wojskowego”:

płk dr inż. Michał Ceremuga – WITPiS – Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna – PW
prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski – WAT
prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk – ITWL
prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski, dr h.c. – WITPiS
prof. dr hab. inż. Marek Kułażyński – PWr
prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski – ITS
prof. dr hab. Dariusz Kozerawski – UJ
gen. broni dr Sławomir Wojciechowski – KW NATO i UE
gen. broni dr inż. Dariusz Łukowski – Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
gen. bryg. dr inż. Michał Marciniak – Agencja Uzbrojenia
gen. bryg. Marcin Górka – Departament Innowacji MON
płk Jacek Najs – Departament Innowacji MON
płk prof. Jan Mazal – University of Defence, Czech Republic
prof. Zdenĕk Pokorný – University of Defence, Czech Republic
prof. Marek Sukop – Technical University of Košice, Slovak Republic
płk dr hab. inż. Mariusz Zieja, prof. ITWL – ITWL
płk dr hab. inż. Mariusz Wesołowski, prof. WITPiS – WITPiS
płk dr inż. Paweł Sweklej – WITU
dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL – ITWL
dr hab. inż. Sławomir Stępień, prof. PP – PP
dr hab. inż. Paweł Gołda, prof. LAW – LAW
dr hab. inż. Przemysław Simiński, prof. WITPiS – WITPiS
dr hab. inż. Lech Starczewski, prof. WITPiS – WITPiS
dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT – WAT
dr hab. inż. Agnieszka Wróblewska, prof. PP – PP
dr hab. inż. Dorota Burchart, prof. PŚ – PŚ
dr hab. inż. Jarosław Marcisz, prof. IMŻ – Sieć Łukasiewicz IMŻ
dr hab. inż. Grzegorz Rosłan, prof. PR – PR
dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. UTH – UTH w Radomiu
dr inż. Jacek Borkowski
dr inż. Marcin Szczepaniak – WITI
dr inż. Bogusław Kot – WIChiR
dr inż. Tomasz Waśniewski – WAT
ppłk dr inż. Krzysztof Kosiuczenko – WITPiS
ppłk dr inż. Robert Sosnowicz – WITPiS
ppłk dr inż. Krzysztof Blacha – ITWL
mjr dr inż. Jarosław Kończak – WITPiS
dr inż. Marek Szudrowicz – WITPiS
dr inż. Zbigniew Ciekot – WITPiS
dr inż. Marek Nowakowski – WITPiS
dr inż. Włodzimierz Kupicz – WITPiS