EKSPLOBALIS 2023 :

płk dr inż. Michał Ceremuga – WITPiS – Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna – PW

płk prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec – ASzWoj

prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski – WAT

prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk – ITWL

prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski, dr h.c. – WITPiS

prof. dr hab. inż. Marek Kułażyński – PWr

prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski – ITS

prof. dr hab. Dariusz Kozerawski – UJ

gen. broni dr Sławomir Wojciechowski – KW NATO i UE

gen. dyw. Dariusz Łukowski – Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

prof. Zdenĕk Pokorný – University of Defence, Czech Republic

prof. Marek Sukop – Technical University of Košice, Slovak Republic

płk dr hab. inż. Mariusz Zieja, prof. ITWL – ITWL

płk dr hab. inż. Mariusz Wesołowski, prof. WITPiS – WITPiS

płk dr inż. Michał Marciniak – Agencja Uzbrojenia

płk dr inż. Paweł Sweklej – WITU

dr hab. inż. Przemysław Simiński, prof. WITPiS – WITPiS

dr hab. inż. Lech Starczewski, prof. WITPiS – WITPiS

dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL – ITWL

dr hab. inż. Sławomir Augustyn, prof. WAT – WAT

dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT – WAT

dr hab. inż. Dorota Burchart, prof. PŚ – PŚ

dr hab. inż. Jarosław Marcisz, prof. IMŻ – Sieć Łukasiewicz IMŻ

dr hab. inż. Grzegorz Rosłan, prof. PR – PR

dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. UTH – UTH w Radomiu

dr inż. Jacek Borkowski – WITU

dr inż. Marcin Szczepaniak – WITI

dr inż. Bogusław Kot – WIChiR

dr inż. Tomasz Waśniewski – WAT

ppłk dr inż. Krzysztof Kosiuczenko – WITPiS

ppłk dr inż. Robert Sosnowicz – WITPiS

mjr dr inż. Jarosław Kończak – WITPiS

dr inż. Marek Szudrowicz – WITPiS

dr inż. Zbigniew Ciekot – WITPiS

dr inż. Marek Nowakowski – WITPiS