Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

zaprasza na

XII Miedzynarodową Konferencję Naukową

EKSPLOBALIS 2023

„Innowacje techniki wojskowej na współczesnym polu walki”

pod planowanym patronatem:

Ministra Obrony Narodowej

Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Polskiej Grupy Zbrojeniowej

w dniach 15-17 maja 2023 r.

Konferencja

Konferencja „Innowacje techniki wojskowej na współczesnym polu walki” to okazja do dyskusji i wymiany myśli nad osiągnięciami nauki i przemysłu w następujących dziedzinach tematycznych:

 • Wyzwania współczesnego pola walki
 • Pojazdy kołowe i gąsienicowe
 • Logistyka
 • Problemy eksploatacyjne techniki wojskowej
 • Diagnostyka w utrzymaniu zdatności
 • Projektowanie techniki wojskowej
 • Mechatronika i biomechanika w technice wojskowej
 • Nowoczesne materiały konstrukcyjne
 • Optymalizacja konstrukcji
 • Automatyzacja i sterowanie
 • Techniki spajania – w tym zgrzewanie wybuchowe
 • Nowe systemy uzbrojenia i sprzętu wojskowego
 • Innowacje w inżynierii bezpieczeństwa
 • Wirtualizacja techniki wojskowej
 • Elementy sztucznej inteligencji w technice
 • Nowe koncepcje strategiczne, a innowacje na współczesnym polu walki
 • Modernizacja sprzętu wojskowego, a potencjał militarny podmiotów bezpieczeństwa

Komitet Naukowy

płk dr inż. Michał Ceremuga – WITPiS – Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna – PW

płk prof. dr hab. inż. Tomasz Jałowiec – ASzWoj

prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski – WAT

prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk – ITWL

prof. dr hab. inż. Bogdan Żółtowski, dr h.c. – WITPiS

prof. dr hab. inż. Marek Kułażyński – PWr

prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski – ITS

prof. dr hab. Dariusz Kozerawski – UJ

gen. broni dr Sławomir Wojciechowski – KW NATO i UE

gen. dyw. Dariusz Łukowski – Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

prof. Zdenĕk Pokorný – University of Defence, Czech Republic

prof. Marek Sukop – Technical University of Košice, Slovak Republic

płk dr hab. inż. Mariusz Zieja, prof. ITWL – ITWL

płk dr hab. inż. Mariusz Wesołowski, prof. WITPiS – WITPiS

płk dr inż. Michał Marciniak – Agencja Uzbrojenia

płk dr inż. Paweł Sweklej – WITU

dr hab. inż. Przemysław Simiński, prof. WITPiS – WITPiS

dr hab. inż. Lech Starczewski, prof. WITPiS – WITPiS

dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL – ITWL

dr hab. inż. Sławomir Augustyn, prof. WAT – WAT

dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT – WAT

dr hab. inż. Dorota Burchart, prof. PŚ – PŚ

dr hab. inż. Jarosław Marcisz, prof. IMŻ – Sieć Łukasiewicz IMŻ

dr hab. inż. Grzegorz Rosłan, prof. PR – PR

dr hab. inż. Wojciech Żurowski, prof. UTH – UTH w Radomiu

dr inż. Jacek Borkowski – WITU

dr inż. Marcin Szczepaniak – WITI

dr inż. Bogusław Kot – WIChiR

dr inż. Tomasz Waśniewski – WAT

ppłk dr inż. Krzysztof Kosiuczenko – WITPiS

ppłk dr inż. Robert Sosnowicz – WITPiS

mjr dr inż. Jarosław Kończak – WITPiS

dr inż. Marek Szudrowicz – WITPiS

dr inż. Zbigniew Ciekot – WITPiS

Publikacje

Opracowane i wygłoszone podczas obrad konferencji artykuły po pozytywnych recenzjach opublikowane zostaną w czasopismach: Systemy Logistyczne Wojsk (70 pkt wg listy MEiN), Journal of KONBiN (40 pkt wg listy MEiN) oraz w monografii EKSPLOBALIS 2023.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w konferencji, wskazówki dla autorów oraz informacje organizacyjne zostaną przedstawione  w Komunikacie nr 2.

Kalendarz

20 marca 2023r. – termin otwarcia rejestracji uczestników

28 kwietnia 2023r. – termin nadsyłania tematów i streszczeń artykułów

5 maja 2023r. – termin dokonania opłaty za uczestnictwo

w konferencji

30 czerwca 2023r. – termin nadsyłania gotowych artykułów

Koszty uczestnictwa

Opłata konferencyjna wynosi 2100 zł/netto i obejmuje:

 • udział w konferencji
 • zakwaterowanie w pokoju jednoosobowym
 • pełne wyżywienie w czasie trwania konferencji
 • materiały konferencyjne

Komitet Organizacyjny

tel. 22 783 19 28

tel. 261 811 012
kom.: 665 138 750
fax.: 261 811 073
e-mail: sekretariat@witpis.eu

Miejsce konferencji

AMW Rewita Solina

Patronat medialny konferencji