Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

zaprasza na

XII Miedzynarodową Konferencję Naukową

EKSPLOBALIS 2023

„Innowacje techniki wojskowej na współczesnym polu walki”

pod planowanym patronatem:

Ministra Obrony Narodowej

Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Polskiej Grupy Zbrojeniowej

w dniach 15-17 maja 2023 r.

Panele dyskusyjne

W programie konferencji oprócz wystąpień w czasie sesji plenarnych, zaplanowane są warsztaty tematyczne sprzyjające wymianie poglądów w obszarze techniki pancernej i samochodowej oraz trzy panele dyskusyjne nt.:

 • Dostosowanie infrastruktury technicznej do wymagań pola walki,
 • Systemy sterująco – diagnostyczne w eksploatacji techniki wojskowej,
 • Wpływ konfliktu zbrojnego w Ukrainie na sojusznicze
  i narodowe zdolności militarne w wymiarze technicznym.

Dyskusja podjęta w przedmiotowych tematach będzie doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń        w dziedzinie konstruowania i opracowania nowoczesnego uzbrojenia mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa na polu walki. Ponadto, Eksperci dyskutować będą o innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych w zakresie problematyki dotyczącej sprzętu oraz systemów sterująco – diagnostycznych    w eksploatacji techniki wojskowej.

Opłata konferencyjna

Opłatę za konferencję należy wpłacić na konto:

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
ul. Okuniewska 1, 05-070 Sulejówek , NIP: 113-00-03-109

Bank PEKAO S.A.

Nr konta: 92 1240 2148 1111 0000 3032 1021

Z adnotacją:

„EKSPLOBALIS_2023” – Imię i Nazwisko Uczestnika, Nazwa firmy

Kontakt w sprawie płatności:
Pion Finansowy: tel.: 261 811 138

Warunki uczestnictwa

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konferencji EKSPLOBALIS_2023 jest:

 • wypełnienie i przesłanie KARTY ZGŁOSZENIA na adres e-mail: sekretariat@witpis.eu lub fax: 261 811 073

albo

 • wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIA na stronie konferencji: www.eksplobalis.witpis.eu  
 • uregulowanie opłaty konferencyjnej

Pakiety partnerskie

Pakiet I – Prezentacja firmy

W ramach pakietu zapewniamy:

 • umieszczenie logotypu Sponsora w materiałach konferencyjnych
 • umieszczenie na stronach internetowych Organizatora  krótkiej informacji o Sponsorze oraz aktywnego logotypu     z przekierowaniem na stronę Sponsora
 • możliwość dystrybucji materiałów reklamowych Sponsora (ulotek, prospektów) w trakcie wydarzenia
 • prezentację firmy na jednej sesji plenarnej lub w przerwie między sesjami (decyduje kolejność zgłoszenia)   

Cena: 2 000 zł/netto

Pakiet II – Ekspozycja firmy

W ramach pakietu zapewniamy:

 • umieszczenie logotypu Sponsora w materiałach konferencyjnych
 • umieszczenie na stronach internetowych Organizatora  krótkiej informacji o Sponsorze oraz aktywnego logotypu     z przekierowaniem na stronę Sponsora
 • możliwość dystrybucji materiałów reklamowych Sponsora (ulotek, prospektów) w trakcie wydarzenia
 • umieszczenie roll-up’a lub banera Sponsora na sali plenarnej konferencji
 • prezentację firmy (stoisko przed salą plenarną)

Cena: 2 500 zł/netto

Pakiet III – Prezentacja pojazdu/sprzętu

W ramach pakietu zapewniamy:

 • umieszczenie logotypu Sponsora w materiałach konferencyjnych
 • umieszczenie na stronach internetowych Organizatora  krótkiej informacji o Sponsorze oraz aktywnego logotypu     z przekierowaniem na stronę Sponsora
 • możliwość dystrybucji materiałów reklamowych Sponsora (ulotek, prospektów) w trakcie wydarzenia
 • umieszczenie roll-up’a lub banera Sponsora na sali plenarnej konferencji
 • ekspozycję pojazdu/sprzętu Sponsora na zewnątrz budynku  w trakcie wydarzenia

Cena: 3 000 zł/netto

Pakiet IV – Premium

W ramach pakietu zapewniamy:

 • prezentację firmy podczas otwarcia konferencji (przemówienie    5 minutowe)
 • umieszczenie logotypu Sponsora w materiałach konferencyjnych
 • umieszczenie logotypu Sponsora w Monografii naukowej
 • umieszczenie na stronach internetowych Organizatora  krótkiej informacji o Sponsorze oraz aktywnego logotypu     z przekierowaniem na stronę Sponsora
 • możliwość dystrybucji materiałów reklamowych Sponsora (ulotek, prospektów) w trakcie wydarzenia
 • umieszczenie roll-up’a lub banera Sponsora na sali plenarnej konferencji
 • ekspozycję pojazdu/sprzętu Sponsora na zewnątrz budynku  w trakcie wydarzenia

Cena: 5 000 zł/netto

Uwaga!

Informujemy, iż w trakcie wydarzenia wykonywane będą zdjęcia oraz nagrania materiału z najważniejszych części konferencji, który po zmontowaniu wideo opublikowany zostanie na stronach internetowych Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej: www.witpis.eu i www.eksplobalis.witpis.eu oraz stronach internetowych Defence24 , w tym Youtube.