Wymagania dotyczące opracowania streszczenia referatów do prezentacji w materiałach konferencyjnych EKSPLOBALIS_2023

  1. Imiona i Nazwiska autorów należy zamieścić pod tytułem referatu (pogrubione)
  2. Nazwy i adresy instytucji, które reprezentują autorzy należy zamieścić pod nazwiskami.
  3. Pliki tekstowe należy zapisać w programie Microsoft Word z rozszerzeniem dokument programu Word.
  4. Rozmiar A4, orientacja pionowa, marginesy 2,5 cm.
  5. Czcionka Times New Roman, rozmiar 12.
  6. Odstęp przed / po 0 pkt, interlinia 1,5 wiersza.
  7. Streszczenie w języku polskim nie powinno przekraczać połowy strony.
  8. Tytuł referatu w całości dużymi literami, pogrubiony.
  9. Słowa kluczowe należy umieścić pod streszczeniem, pisane kursywą.

Uwaga!

Streszczenia referatów do materiałów konferencyjnych EKSPLOBALIS_2023 należy przesłać do 28 kwietnia 2023r. na adres e-mail: sekretariat@witpis.eu