WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPRACOWANIA STRESZCZENIA REFERATÓW DO PREZENTACJI W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH EKSPLOBALIS_2024

  1. Pliki tekstowe należy zapisać w programie Microsoft Word z rozszerzeniem dokument programu Word.
  2. Rozmiar A4, orientacja pionowa, marginesy 2,5 cm.
  3. Czcionka Times New Roman, rozmiar 12.
  4. Odstęp przed / po 0 pkt, interlinia 1,15 wiersza.
  5. Streszczenie w języku polskim nie powinno przekraczać połowy strony.
  6. Tytuł referatu w całości dużymi literami, pogrubiony.
  7. Imiona i nazwiska autorów należy zamieścić pod tytułem, pogrubione.
  8. Nazwy i adresy instytucji, które reprezentują autorzy należy zamieścić pod nazwiskami.
  9. Słowa kluczowe należy umieścić pod streszczeniem, pisane kursywą.