Lista uczestników została zamknięta.

Klauzula informacyjna:

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej( dalej: WITPiS) informuje, że jest Administratorem danych osobowych osób zaproszonych na XI Ogólnopolską Konferencję Naukową Eksplobalis 2023„. Uczestnictwo w konferencji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na poniższych zasadach. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”) w celu organizacji w/w konferencji. Zakres przetwarzanych danych: imię, nazwisko, adres, pełniona funkcja zawodowa, miejsce pracy, adres email. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie będą profilowane. Każda zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym czasie. WITPiS udostępnia Pani/Pana dane osobowe  wyłącznie w celach niezbędnych do wykonania zakwaterowania, aprowizacji osób uczestniczących w konferencji jak i organizacji konferencji i w tym zakresie  staje się Administratorem danych osobowych uczestników konferencji. Czas udostępnienia – okres trwania konferencji, po zakończeniu której AMW Rewita Solina w ciągu 7 dni usunie wszelkie istniejące kopie udostępnionych przez WITPiS .danych osobowych z wszelkich posiadanych nośników.