W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej EKSPLOBALIS 2022 „Eksploatacja, logistyka, balistyka sprzętu wojskowego – problemy i rozwiązania”, która odbędzie się w Pałacu Żelechów pod Warszawą w dniach 16-18 maja 2022 roku.

Zasadniczym celem konferencji jest możliwość zaprezentowania aktualnych wyników badań naukowych oraz stanu wiedzy w zakresie eksploatacji, modernizacji, ochrony balistycznej pojazdów i sprzętu wojskowego, a także wskazania potrzeb logistycznych w resortach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Mamy nadzieję, że tegoroczna konferencja EKSPLOBALIS 2022 będzie doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy w dziedzinie uzbrojenia oraz umożliwi zaproponowanie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie problematyki dotyczącej sprzętu wojskowego. W programie, oprócz wystąpień plenarnych, zaplanowany  jest panel dyskusyjny nt. bezzałogowych platform lądowych, który ma na celu znalezienie  nowych rozwiązań dających podstawę ich rozwoju. Chcielibyśmy, aby konferencja stała się doskonałym miejscem do nawiązania współpracy przynoszącej wymierne korzyści.

Zapraszam serdecznie do wzięcia udziału w przedmiotowym wydarzeniu.

Dyrektor WITPiS
płk dr inż. Paweł SWEKLEJ

EKSPLOBALIS 2021

Sponsorzy: