XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa EKSPLOBALIS_2024 pn.: „TECHNOLOGIE OBRONNE – innowacyjne rozwiązania współczesnego sprzętu wojskowego” odbędzie się w Jachrance w dniach 27-29 maja 2024 r.