W programie  konferencji EKSPLOBALIS_2023 pt.: „Innowacje techniki wojskowej na współczesnym polu walki”  zaplanowane są trzy panele dyskusyjne na temat:

  • Dostosowanie infrastruktury technicznej do wymagań pola walki,
  • Systemy sterująco – diagnostyczne w eksploatacji techniki wojskowej,
  • Wpływ konfliktu zbrojnego w Ukrainie na sojusznicze i narodowe zdolności militarne w wymiarze technicznym.

Dyskusja podjęta we wskazanych tematach będzie doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń w dziedzinie konstruowania i opracowania nowoczesnego uzbrojenia mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa na polu walki. Ponadto, Eksperci dyskutować będą o innowacyjnych rozwiązaniach  technologicznych w zakresie problematyki dotyczącej sprzętu oraz systemów sterująco – diagnostycznych w eksploatacji techniki wojskowej.

Uwaga!

Informujemy, że planujemy utrwalić przedmiotowe wydarzenie w postaci zdjęć oraz nagrania materiału z najważniejszych części konferencji, który po zmontowaniu wideo opublikowany zostanie na stronach WITPiS i EKSPLOBALIS oraz stronach Defence24 , w tym Youtube.