EKSPLOBALIS 2024

Temat tegorocznej konferencji koncentruje się na dynamicznym rozwoju technologii wojskowych w kontekście obronności i bezpieczeństwa państwa, kładąc nacisk na innowacje, autonomię, autonomizację, sztuczną inteligencję i cyberbezpieczeństwo. Przedmiotowe wydarzenie ma na celu ukazanie perspektyw transformacji technologicznej i adaptacji sprzętu wojskowego do szybko zmieniających się realiów współczesnego pola walki. Zagadnienia poruszane podczas konferencji dotyczyć będą wszystkich elementów techniki wojskowej, w tym:

 • aktualnych wyzwań pola walki,
 • ewolucji pojazdów bojowych (kołowych i gąsienicowych),
 • systemów bezzałogowych i ich dynamicznego rozwoju,
 • wykorzystania sztucznej inteligencji w pojazdach bojowych,
 • nowych systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
 • wirtualizacji techniki wojskowej,
 • nowoczesnych technologii i materiałów konstrukcyjnych,
 • bezpieczeństwa cybernetycznego,
 • problemów eksploatacyjnych techniki wojskowej,
 • diagnostyki w utrzymaniu zdatności sprzętu wojskowego,
 • innowacji w inżynierii bezpieczeństwa.

W programie konferencji oprócz wystąpień w czasie sesji plenarnych, zaplanowane są warsztaty tematyczne sprzyjające wymianie poglądów na temat innowacyjnych rozwiązań  technologii obronnych w aspekcie techniki wojskowej oraz dwa panele dyskusyjne nt.:

 • Nowoczesne technologie w obronności – wyzwania, innowacje, implementacja,
 • Energia w pojazdach wojskowych – źródła, problematyka, przyszłość i innowacje.

Dyskusja podjęta w przedmiotowych tematach będzie doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy i wymiany doświadczeń w dziedzinie konstruowania i opracowania nowoczesnego uzbrojenia mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa na polu walki. Ponadto, Eksperci dyskutować będą o innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych w zakresie problematyki dotyczącej sprzętu oraz systemów sterująco – diagnostycznych w eksploatacji techniki wojskowej.