EKSPLOBALIS 2023

Konferencja pt.: „Innowacje techniki wojskowej na współczesnym polu walki” to okazja do dyskusji i zaprezentowania  osiągnięć nauki i przemysłu w następujących dziedzinach tematycznych:

 • Wyzwania współczesnego pola walki
 • Pojazdy kołowe i gąsienicowe
 • Logistyka
 • Problemy eksploatacyjne techniki wojskowej
 • Diagnostyka w utrzymaniu zdatności
 • Projektowanie techniki wojskowej
 • Mechatronika i biomechanika w technice wojskowej
 • Nowoczesne materiały konstrukcyjne
 • Optymalizacja konstrukcji
 • Automatyzacja i sterowanie
 • Techniki spajania – w tym zgrzewanie wybuchowe
 • Nowe systemy uzbrojenia i sprzętu wojskowego
 • Innowacje w inżynierii bezpieczeństwa
 • Wirtualizacja techniki wojskowej
 • Elementy sztucznej inteligencji w technice
 • Nowe koncepcje strategiczne, a innowacje na współczesnym polu walki
 • Modernizacja sprzętu wojskowego, a potencjał militarny podmiotów bezpieczeństwa