XIII Międzynarodową Konferencje Naukową EKSPLOBALIS_2024 „TECHNOLOGIE OBRONNE – innowacyjne rozwiązania współczesnego sprzętu wojskowego” objął Patronatem Honorowym:


Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowy S.A.