WOJSKOWY INSTYTUT TECHNIKI PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ

ul. Okuniewska 1
05-070 Sulejówek k. Warszawy

Komitet Organizacyjny:

tel. 22 783 19 28
tel. 261 811 012
kom.: 665 138 750
fax. 261 811 073
e- mail: sekretariat@witpis.eu

Kontakt w spawie streszczenia do materiałów konferencyjnych  oraz opracowania artkułu do monografii EKSPLOBALIS 2023:

tel. 261 811 022
kom.: 665 138 600

Kontakt w sprawie opłat za konferencję i faktur VAT:

tel. 261 811 138