WYTYCZNE DO OPRACOWANIA ARTYKUŁÓW W MONOGRAFII EKSPLOBALIS_2024 z możliwością wygłoszenia podczas konferencji EKSPLOBALIS_2024 w dniach  27-29.05.2024r.

  1. Zakres tematyczny artykułu: „TECHNOLOGIE OBRONNE – innowacyjne rozwiązania współczesnego sprzętu wojskowego”.
  2. Objętość opracowania: minimum 12 stron (plus literatura).
  3. Termin przesłania opracowanych artykułów do 30 czerwca 2024 r.
  4. Opracowany artykuł należy przekazać w wersji elektronicznej.
  5. Artykuł powinien być napisany w programie Microsoft Word, zgodnie z formatką zamieszczoną w załączniku 1.
  6. Cały artykuł powinien być zapisany w jednym pliku.
  7. Strony artykułu powinny być ponumerowane.
  8. Wzory matematyczne powinny być wykonane w edytorze równań Microsoft Word.
  9. Rysunki powinny być ponumerowane, opisane i z podaniem źródła.
  10. Rysunki, schematy, wykresy powinny być czytelne i w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.