Wymogi dotyczące opracowania artykułów do monografii naukowej EKSPLOBALIS_2023 z możliwością wygłoszenia na konferencji w dniach  15-17maja 2023 r.

  1. Zakres tematyczny artykułu:
  2. Objętość opracowania: minimum 12 stron (plus literatura).
  3. Termin przesłania opracowanych artykułów do 30 czerwca 2023 r.
  4. Opracowany artykuł należy przekazać w wersji wydruku (format A4) i elektronicznej.
  5. Artykuł powinien być napisany w programie Microsoft Word, zgodnie z formatką zamieszczoną w załączniku 1.
  6. Cały artykuł powinien być zapisany w jednym pliku.
  7. Strony artykułu powinny być ponumerowane.
  8. Wzory matematyczne powinny być wykonane w edytorze równań Microsoft Word.
  9. Rysunki powinny być ponumerowane, opisane i z podaniem źródła.
  10. Rysunki, schematy, wykresy powinny być czytelne i w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.

Kontakt w sprawie artykułów do monografii:

Pion Rozwoju: 261 811 022, kom.: 665 138 600

Uwaga!

Wyróżniające się artykuły będą rekomendowane przez Komitet Naukowy do publikacji
w czasopismach naukowych:

Journal of KONBIN (40 pkt wg listy MEiN). Czasopismo Journal of KONBIN jest indeksowane w ok. 20 międzynarodowych bazach, w tym w bazach SCImago, Google Scholar i BazTech. Czasopismo znajduje się na ICI Journals Master List. Wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2020 = 119.79.

Systemy Logistyczne Wojsk (70 pkt wg listy MEiN) oraz w Monografii Naukowej EKSPLOBALIS_2023