Szanowni Państwo,

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej

ma zaszczyt zaprosić na

XI OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

EKSPLOBALIS 2022

„Eksploatacja, logistyka, balistyka sprzętu wojskowego problemy i rozwiązania”
Konferencja odbędzie się trybie stacjonarnym w dniach
16-18 maja 2022 r.

Działania w zakresie eksploatacji, zabezpieczenia logistycznego oraz balistycznego pojazdów to szczególnie ważne czynniki, determinujące bezpieczeństwo załóg. Aktualnie pojawiają się nowe zagrożenia i wyzwania w środowisku bezpieczeństwa, a w szczególności w obszarze autonomizacji
środków walki. Zwiększa się przy tym stopień skomplikowania zjawisk i zależności między nimi. Dlatego tak ważne jest stałe zwiększanie potencjału intelektualnego w zakresie eksploatacji, zabezpieczenia logistycznego oraz balistycznego. Podstawowym celem konferencji jest możliwość poznania aktualnego stanu wiedzy naukowców i specjalistów w zakresie eksploatacji i modernizacji pojazdów kołowych i gąsienicowych, ochrony balistycznej sprzętu wojskowego oraz obecnych potrzeb logistycznych w resortach odpowiedzialnych za obronność i bezpieczeństwo. Podczas konferencji oprócz wystąpień plenarnych i obrad w sesjach, zaplanowane są warsztaty tematyczne sprzyjające wymianie poglądów w obszarze techniki pancernej i samochodowej oraz panel dyskusyjny z udziałem znamienitych gości, który pozwoli na wymianę doświadczeń w celu znalezienia nowych rozwiązań dla zwiększenia bezpieczeństwa systemu eksploatacji sprzętu wojskowego oraz wpłynie na formowanie wniosków dających postawę do działań mających na celu
modernizację sprzętu kołowego i gąsienicowego.


W trakcie konferencji poruszane zostaną tematy w zakresie:


– zastosowania nowych rozwiązań technicznych sprzętu pancernego i samochodowego;
– ochrony balistycznej;
– eksploatacji sprzętu wojskowego;
– obecnych potrzeb logistycznych w resorcie obrony narodowej;
– optymalizacji uregulowań prawnych stosowanych przy ocenie zgodności wyrobów.

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za pozyskiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych sprzętu wojskowego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa, pracowników naukowych, badający bezpośrednio sprzęt kołowy i gąsienicowy, producentów poszukujących możliwości wykorzystania i zastosowania posiadanego potencjału, praktyków na co dzień eksploatujących sprzęt wojskowy oraz przedstawicieli innych instytucji odpowiedzialnych za pozyskiwanie i wrażenie nowych rozwiązań technicznych.


Dodatkowe informacje dotyczące konferencji zostaną opublikowane w Komunikacie Nr 2 w dniu 21 marca 2022r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *